Lèn Hà

Cập nhập tin tức Lèn Hà

Hàng ngàn người tham dự Đại lễ cầu siêu 13 chiến sĩ thông tin

Đã có hàng ngàn người đến tham dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh 13 anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Lèn Hà và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !