lên level

Cập nhập tin tức lên level

Lên max level Diablo III chỉ trong... 60 giây

Với tốc độ kinh hoàng đến mức bảng thông báo trong Diablo III còn không hiển thị kịp thời.

Đang cập nhật dữ liệu !