lệnh trừng phạt

Cập nhập tin tức lệnh trừng phạt

Google tiến hành hạn chế dịch vụ tại Belarus

Các lệnh trừng phạt của Google đối với Nga đã lan rộng đến Belarus.

Đang cập nhật dữ liệu !