Lenovo 360

Cập nhập tin tức Lenovo 360

Lenovo thúc đẩy tầm nhìn chuyển đổi hướng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Sự chuyển mình theo hướng dịch vụ của Lenovo đang mang tới hiệu quả thiết thực cho các khách hàng doanh nghiệp, giúp các lãnh đạo CNTT tập trung hơn vào nhiệm vụ chiến lược của mình.

Đang cập nhật dữ liệu !