liên hoàn

Cập nhập tin tức liên hoàn

(Clip) Xem màn combat quạt chả của Kayle ngay tại quán net

(GameSao) - Chỉ vì ăn trộm và nói điêu, game thủ này đã bị combat liên hoàn dép vào mặt ngay tại quán net.

Đang cập nhật dữ liệu !