Light Saber

Cập nhập tin tức Light Saber

Galactic Battles: Phim viễn tưởng kết hợp game viễn tưởng

Một dự án với tham vọng kết hợp Star Wars, Star Trek cùng các tựa game Halo, Mass Effect trong một bộ phim duy nhất.

Đang cập nhật dữ liệu !