LMHT: Chi tiết bản cập nhật 8.8 - Varus & LeBlanc thay đổi lối chơi

(GameSao.vn) - Varus có kỹ năng W mới, LeBlanc được hoàn trả lại tất cả thay đổi trước khi được làm lại...

1/ RA MẮT 01 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Varus Chinh Phục

Tương tự như Karma Chinh Phục năm ngoái, trang phục Varus Chinh Phục sẽ được Riot Games tung ra vào đúng dịp diễn ra giải đấu 2018 Mid-Season Invitational.

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Hút Hồn (Nội tại)

 • (Hiệu ứng thay đổi) “Nếu Ahri sử dụng trúng 2 kỹ năng lên tướng địch trong vòng 1.5 giây, cô nhận thêm 20% tốc độ di chuyển trong vòng 3 giây (9 giây hồi lại).”

  Quả Cầu Ma Thuật (Q)

 • (Loại bỏ) Không còn tăng tốc độ di chuyển.
 • (Hiệu ứng mới) Nếu Ahri tích đủ 9 điểm cộng dồn (tối đa 3 điểm mỗi lần kích hoạt kỹ năng), cô sẽ nhận được Essence Theft, khiến cho Q tiếp theo của cô hồi lại máu nếu trúng địch.

   Lửa Hồ Li (W)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 50 xuống 40 mọi cấp.
 • Thời gian trễ ban đầu khi chưa tìm được mục tiêu tăng từ 0.25 lên 0.4 giây.
 • (Mới) Lửa Hồ Li sẽ ưu tiên mục tiêu nếu đáp ứng một trong những yêu cầu sau đây:
  • Mục tiêu là tướng địch chịu ảnh hưởng bởi sát thương từ Hôn Gió và trong vùng 725 đơn vị tính từ vị trí của Ahri
  • Mục tiêu là mục tiêu gần đây nhất vừa chịu đòn đánh thường của Ahri (trong vòng 3 giây) và trong vùng 725 đợn vị tính từ vị trí của cô

  Hôn Gió (E)

 • Sát thương thay đổi từ 60/95/130/165/200 (+60% SMPT) thành 60/90/120/150/180 (+40% SMPT).
 • (Hiệu ứng mới) Khi Hôn Gió gây sát thương lên tướng địch, các kỹ năng khác của Ahri gây thêm sát thương trong vòng 5 giây.

  Phi Hồ (R)

 • Sát thương thay đổi từ 70/110/150 (+25% SMPT) thành 60/90/120 (35% SMPT).

 • Giáp gia tăng mỗi cấp giảm từ 4.5 xuống 4.

  Nấp Sau Ta (W) 

 • Giáp và kháng phép cộng thêm giảm từ 17.5/20/22.5/25/27.5 xuống 10/14/18/22/26.

  Siêu Hùng Giáng Thế (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 180/150/120 lên 200/180/160 giây.

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp tăng từ 84 lên 92.

  Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q)

 • Sát thương lên lính tăng từ 60% lên 70%.

 • Giáp tăng từ 31 lên 34.
 • Lượng máu giảm từ 580 xuống 550.

  Đâm Kiếm (Q)

 • Sát thương gây lên lính tăng từ 60% lên 70%.

 Bước Nhảy Hoàn Vũ (E)

 • Sửa lỗi: Không còn cho Irelia một vài chỉ số lính.

  Thanh Kiếm Tiên Phong (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 120/105/90 lên 140/120/100 giây.
 • Sát thương kiếm bay giảm từ 150/275/400 xuống 150/250/350.
 • Sát thương của bức tường kiếm giảm từ 125/200/275 xuống 75/125/175.

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 320 xuống 325.

  Gió Tây (W)

 • Sát thương giảm từ 60/105/150/195/240 xuống 55/100/145/190/235.

 Kai’Sa

 • Lượng máu hồi lại mỗi giây giảm từ 1.24 (+0.15 mỗi cấp) xuống 1.1 (+0.11 mỗi cấp).

  Mưa Icathian (Q)

 • STVL cộng thêm giảm từ 40% xuống 35%. 

 • Biểu tượng kỹ năng của Nội tại và R đã được thay đổi/hoàn trả lại giống với trước khi được làm lại.

 

  Ảnh Ảo (Nội tại)

 • Ảnh Ảo quay trở lại, không có gì thay đổi so với trước khi làm lại.

  Ấn Ác Ý (Q)

 • Sát thương giảm từ 55/90/125/160/195 (+0.5 SMPT) xuống 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT).
 • Sát thương cộng thêm khi có Dấu Ấn: 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT).
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/60/70/80/90.

  Biến Ảnh (W)

 • Sát thương tăng từ 40/55/70/85/100 (+0.2 SMPT) lên 85/125/165/205/245 (+0.6 SMPT).
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 70/80/90/100/110 thành 60/75/90/105/120.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18/16/14/12/10 xuống 14/13/12/11/10 giây.
 • Tốc độ lướt giảm từ 1600 xuống 1450.
 • Thời gian quay ngược trở về vị trí ban đầu thay đổi từ 0.85 giây từ khi bắt đầu lướt thành 0.2 giây sau khi hoàn thành cú lướt.

  Sợi Xích Siêu Phàm (E)

 • SMPT cộng thêm ở lần gây sát thương đầu tiên giảm từ 0.5 xuống 0.3.
 • Sát thương trói tăng từ 40/60/80/100/120 (+0.5 SMPT) lên 60/90/120/150/180 (+0.7 SMPT).
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 70 mọi cấp.
 • Tầm trói của sợi xích giảm từ 885 xuống 865.

  Mô Phỏng (R)

 • Sát thương của R+Q giảm từ 150/275/400 (+0.6 SMPT) xuống 70/140/210 (+0.4 SMPT).
 • Sát thương của R+Q khi có Dấu ấn thay đổi từ 150/275/400 (+0.6 SMPT) thành 140/280/420 (+0.8 SMPT).
 • Sát thương của R+W tăng từ 60/120/180 (+0.3 SMPT) thành 150/300/450 (+0.75 SMPT).
 • Sát thương ban đầu của R+E giảm từ 100/160/220 (+0.4 SMPT) xuống 60/120/180 (+0.4 SMPT)
 • Sát thương khi trói của R+E tăng từ 100/160/220 (+0.4 SMPT) lên 140/280/420 (+0.8 SMPT).
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 54/42/30 lên 60/45/30 giây.

 Lissandra  

  Mảnh Băng (Q)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 85 xuống 75 mọi cấp.

  Hầm Mộ Hàn Băng (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 130/105/80 xuống 120/100/80.

 • Năng lượng tăng từ 334 lên 400.
 • STVL tăng từ 57.54 lên 61.

  Phóng Mỏ Neo (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 18/16/14/12/10 xuống 14/13/12/11/10 giây.

  Dòng Chảy Ma Pháp (E)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40/55/70/85/100 lên 60/70/80/90/100.

  Cú Nện Tàn Khốc (Q)

 • Sát thương tối thiểu tăng từ 20/40/60/80/100 lên 30/48/65/83/100.
 • STVL cộng thêm ở sát thương tối thiểu giảm từ 65% mọi cấp xuống 40/45/50/55/60%.
 • Sát thương tối đa tăng từ 60/120/180/240/300 lên 90/143/195/248/300.
 • STVL cộng thêm ở sát thương tối đa giảm từ 195% xuống 130/150/165/190/195%.

  Nuốt Chửng (W)

 • (Loại bỏ) Không còn tăng tốc độ di chuyển khi lao về hướng tướng địch trong lúc đang nuốt đồng minh.

  Da Dầy (E)

 • Tổng lượng máu hồi phục ở Nội tại giảm từ 25/30/35/40/45% xuống 15/20/25/30/35%.

 • Máu giảm từ 532 xuống 502.

  Phi Thạch (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 9/7.5/6/4.5/3 xuống 11/9/7/5/3 giây.

  Tên Độc (W – Mới)

 • Sát thương Nội tại giảm từ 10/14/18/22/26 xuống 5/9/13/17/21.
 • Kích hoạt mới:
  • Thời gian hồi chiêu: 40 giây mọi cấp độ
  • Kích hoạt: Mũi Tên Xuyên Phá tiếp theo của Varus gây thêm sát thương phép tương đương với 6/7/8/9/10% cộng thêm 9/10.5/12/13.5/15% lượng máu đã mất của mục tiêu (tăng tiến với thời gian niệm của Q)
  • Tên Độc gây tối đa 360 sát thương lên quái rừng

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.625 lên 0.644.
 • Năng lượng gia tăng mỗi cấp tăng từ 40 lên 45.

  Giáp Chống Chất Nổ (Nội tại)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ [16 – 8 ở cấp độ 9] thành [12 – 8 ở cấp độ 9].

  Cú Đấm Bùng Nổ (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10/8 xuống 12/11/10/9/8 giây.

  Cú Đấm Xuyên Thấu (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 40/45/50/55/60 xuống 30/35/40/45/50.

 Xayah

  Nhát Cắt Gọn Gàng (Nội tại) 

 • Sát thương gây lên mục tiêu thứ hai giảm từ 50% xuống 30%.

Các loại Phụ Kiện

 • Thay đổi các loại Phụ Kiện giờ sẽ có chung % thời gian hồi chiêu với Phụ Kiện cũ thay vì 120 giây như trước.

  Oracle Biến Đổi

 • Trang bị đổi tên từ Oracle Biến Đổi thành Máy Quét Oracle.
 • Giờ có sẵn từ cấp độ 1 thay vì cấp độ 9+.
 • Thời gian hồi lại 90-60 giây phụ thuộc vào cấp độ - giống với hiện tại.
 • Phạm vi quét luôn là 750 đơn vị thay vì 660/690/720/750 như hiện tại.

 Máy Quét

 • Bị loại bỏ khỏi Cửa Hàng.

  Quyền Trượng Thiên Thần

 • Nội tại DUY NHẤT - Sáng Suốt: Năng lượng tối đa giảm thiểu từ 3% xuống 1%.

  Ngọc Siêu Cấp Nhịp Độ Chết Người (hệ Chuẩn Xác)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ (30% - 80%) lên (40% - 110%).

3/ KHÁC

Baron Chinh Phục

Baron có hình dáng đặc biệt này sẽ xuất hiện trên bản đồ Summoner's Rift xuyên suốt dịp diễn ra giải đấu MSI 2018.

Biểu tượng anh hùng mới

Biểu tượng eSports MSI 2018

 

 

Biểu cảm các đội tuyển MSI 2018

Màn hình đăng nhập MSI 2018

Banner MSI 2018

Mẫu mắt mới

Gói Đa Sắc mới

Dragon Master Swain

Badlands Baron Rumble

Gnar_G

MacBook cấu hình nào chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại?

Dù đã tương thích với máy Mac nhưng không phải MacBook nào cũng chiến tốt tựa game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

Việt Nam vô địch giải PUBG Mobile toàn cầu

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile tại Giải vô địch Thể thao điện tử toàn cầu (GEG 2022), được tổ chức sáng 18/12 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đứng trên mảnh đất thơm ngon nhất ngành game, Việt Nam tận dụng ra sao?

Ngành game Việt hưởng lợi từ yếu tố địa lợi, nhân hoà, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác ngàng công nghiệp trị giá 184 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp game Việt Nam đang đóng thuế cho Singapore

Việc Singapore có chính sách thu hút doanh nghiệp, cộng với một số rào cản tại Việt Nam đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước thành lập công ty tại Singapore.

Sẽ có game Make in Vietnam về bảo vệ trẻ em

Tác phẩm “Thủ lĩnh tương lai” của nhóm GTEAM, giải Nhất cuộc thi Sáng tạo ý tưởng trò chơi về bảo vệ trẻ em sẽ được Công ty GOSU hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng thành sản phẩm game hoàn chỉnh, có thể đưa ra thị trường.

Người hùng Livakovic của tuyển Croatia là huyền thoại trong game

Livakovic đang trở thành ngôi sao nhờ màn trình diễn tại World Cup 2022, nhưng từ lâu tiềm năng của thủ môn tuyển Croatia đã được cộng đồng phát hiện nhờ game Football Manager.

Google bị cáo buộc đút lót các nhà phát triển game

Theo báo cáo mới đây của Reuters, để ngăn các nhà phát triển game cạnh tranh với Play Store bằng cách mở cửa hàng ứng dụng của riêng họ, Google đã trả cho 24 nhà phát triển ứng dụng một khoản tiền khổng lồ.

CEO Binace: Giá token Axie Infinity tăng cao bất thường do Skyrex gặp sự cố bảo mật

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, giá token AXS của tựa game Axie Infinity đã tăng gấp 3 lần, trước khi giảm sốc gần như ngay sau đó.

Game Việt được Google đề cử danh hiệu game của năm 2022

Tựa game Gun & Dengeons do một studio game Việt Nam phát triển vừa chính thức nhận đề cử cho ngôi vị game của năm từ kho ứng dụng Google Play của Google.

Bình luận viên Game 9x trước ‘giờ G’ trận Chung Kết Tổng Đấu Trường Máy Tính 2022

Được chọn là Caster (bình luận viên) cho trận chung kết tổng Đấu Trường Máy Tính 2022, Bomman không giấu được cảm xúc hồi hộp khi đồng hành cùng trận đấu quan trọng và gay cấn nhất giải đấu.

Đang cập nhật dữ liệu !