lộ dữ liệu

Cập nhập tin tức lộ dữ liệu

Dữ liệu một tỷ người Trung Quốc bị đánh cắp thế nào

Theo các chuyên gia, phần mềm quản lý dữ liệu của cảnh sát Trung Quốc không được bảo mật đủ mạnh. Thông tin hàng tỷ người có thể được tiếp cận dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !