lobby

Cập nhập tin tức lobby

TikTok chi tới 2,1 triệu USD trong một quý cho vận động hành lang tại Mỹ

Báo cáo quý 2 cho thấy ByteDance, công ty sở hữu TikTok đã chi hơn 2,1 triệu USD dành cho vận động hành lang các cơ quan chức năng Mỹ.

Đang cập nhật dữ liệu !