lựa chọn ưu việt

Cập nhập tin tức lựa chọn ưu việt

MobiEdu – Lựa chọn ưu việt để đào tạo, học tập trực tuyến

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp có nguy cơ kéo dài, việc dạy và học online đã được lựa chọn. Nhưng nhiều chuyên gia khẳng định: Ngay cả khi đại dịch kết thúc, hình thức này sẽ tiếp tục phát triển, là một xu thế của thời đại 4.0.

Đang cập nhật dữ liệu !