luật tiếp cận thông tin

Cập nhập tin tức luật tiếp cận thông tin

Luật tiếp cận thông tin sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Đang cập nhật dữ liệu !