luật Viễn thông

Cập nhập tin tức luật Viễn thông

Giá cước di động phải minh bạch

Minh bạch hoá giá cước, chất lượng dịch vụ cung cấp là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra cho cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Đang cập nhật dữ liệu !