Luke Aikins

Cập nhập tin tức Luke Aikins

Công nghệ gì hỗ trợ cú nhảy không dù từ độ cao 7,6km?

Luke Aikins được yêu cầu phải mang theo dù nhưng không bật mở. Song đến trước khi nhảy, yêu cầu này được huỷ bỏ vì điều đó có thể gây nguy hiểm. Vậy tại sao Aikins có thể nhảy xuống tấm lưới 30x30m chính xác như vậy?

Đang cập nhật dữ liệu !