• CNTT là một trong Top 5 ngành nghề trả lương cao nhất
    ICTnews - Theo thống kê của website tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks, CNTT nằm trong Top 5 ngành nghề có khoảng lương phổ biến cao nhất; có 25% người thuộc vị trí Quản lý/Trưởng phòng của ngành này đang nhận được mức lương từ 45 triệu đồng trở lên.
  • CNTT-Máy tính nằm trong Top 3 ngành trả lương cao
    ICTnews - Theo báo cáo lương 6 tháng đầu năm 2018 mới được JobStreet.com Việt Nam công bố, nằm trong Top 3 ngành trả lương cao cho hầu hết các vị trí, lương của nhân sự CNTT/ Máy tính dao động từ 296 USD đến 759 USD (khoảng hơn 6,7 triệu đồng đến trên 17,3 triệu đồng), tăng 21% so với năm trước.
  • Lương nhân sự ngành CNTT Việt từ 8 - 120 triệu đồng/tháng
    ICTnews - Theo tài liệu tham khảo lương 2016 của Adecco Việt Nam, lương của nhân sự ngành CNTT dao động từ 8 - 120 triệu đồng, trong đó vị trí công việc có lương cao nhất là Giám đốc CNTT (CIO) có trình độ Thạc sĩ Khoa học máy tính hoặc CNTT, với khoảng 10 - 15 năm kinh nghiệm.
lên đầu trang