mã nguồn iPhone

Cập nhập tin tức mã nguồn iPhone

Apple cự tuyệt yêu cầu của chính phủ Trung Quốc

Không chỉ có chính phủ Mỹ mới yêu cầu Apple chuyển giao mã nguồn iPhone mà chính phủ Trung Quốc cũng có những động thái tương tự suốt 2 năm qua.

Đang cập nhật dữ liệu !