Magi Leap

Cập nhập tin tức Magi Leap

Sản phẩm tiếp theo của Apple có thể là một chiếc kính

Apple vừa mua lại Akonia Holographis, công ty chuyên về lĩnh vực kính AR. Điều này giúp củng cố thông tin Apple sẽ ra mắt chiếc kính thông minh.

Đang cập nhật dữ liệu !