mạng Wifi

Cập nhập tin tức mạng Wifi

WiFi Mesh là gì, có ưu điểm gì so với bộ kích sóng?

WiFi Mesh có thể thay thế cho bộ kích sóng WiFi mà nhiều người đang dùng hiện tại, tạo thành hệ thống mạng lưới rộng lớn nhưng trải nghiệm hoàn toàn liền mạch.

Đang cập nhật dữ liệu !