Mạng xã hội hội

Cập nhập tin tức Mạng xã hội hội

Thay ảnh đại diện trên mạng xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Đây là chiến dịch truyền thông đang được Bộ Y tế phát động trên mạng xã hội với mục tiêu quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !