mạng xa hội

Cập nhập tin tức mạng xa hội

Twitter đóng cửa tất cả văn phòng trước thời điểm sa thải quy mô lớn

Ngày 03/11, nhân viên Twitter đã nhận được bức thư từ công ty thông báo về kế hoạch sa thải quy mô lớn của nền tảng mạng xã hội này trong ngày 04/11.

Đang cập nhật dữ liệu !