manga Hunter X Hunter bị hoãn vô thời hạn

Cập nhập tin tức manga Hunter X Hunter bị hoãn vô thời hạn

Tác giả Hunter X Hunter thông báo dừng xuất bản bộ truyện này vô thời hạn

Nghỉ sáng tác 2 năm, vừa mới tiếp tục quay trở lại nhưng tựa manga Hunter X Hunter lại tiếp tục phải dừng vô thời hạn.

Đang cập nhật dữ liệu !