mất an toàn thông tin

Cập nhập tin tức mất an toàn thông tin

Mất an toàn thông tin là nguy cơ thường trực

Nguy cơ mất An toàn thông tin (ATTT) ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn được sử dụng để làm công cụ chống phá quốc gia như tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, làm tê liệt hoạt động của Chính phủ, phá hoại nền kinh tế...

Đang cập nhật dữ liệu !