mất cân bằng

Cập nhập tin tức mất cân bằng

Game thủ bỏ FIFA Online 3 vì bản vá chống auto?

Một bản vá nhỏ chống các phần mềm auto trong FO3 vừa được FIFA Online 3 Việt Nam cập nhật chiều nay. Tuy nhiên nhiều game thủ đã tỏ ra chán nản bởi việc họ không thể sử dụng auto nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !