mật mã dân sự

Cập nhập tin tức mật mã dân sự

Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không phép sẽ bị phạt nặng

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (MMDS)

Đang cập nhật dữ liệu !