Mật vụ Mỹ

Cập nhập tin tức Mật vụ Mỹ

Mật vụ Mỹ thử dùng máy bay không người lái bảo vệ T.T Trump

Mật vụ Mỹ đang xem xét khả năng triển khai các thiết bị không người lái phục vụ sứ mệnh bảo vệ Tổng thống Donald Trump.

Đang cập nhật dữ liệu !