Mắt Xích thượng cổ

Cập nhập tin tức Mắt Xích thượng cổ

Mini Guide Liên Minh Huyền Thoại: Gnar – Mắt xích thượng cổ

Gnar là một vị tướng Liên Minh Huyền Thoại rất mạnh và có thể làm nên đột biến ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu.

Đang cập nhật dữ liệu !