Mega Man 2

Cập nhập tin tức Mega Man 2

Tái hiện nhạc game mà chỉ nghe qua một lần

Các bản nhạc nền đơn giản trong một số tựa game 4 nút nổi tiếng đã được tái hiện lại một cách hoàn hảo.

Đang cập nhật dữ liệu !