memoji

Cập nhập tin tức memoji

Memoji trên iOS 16 cập nhật những gì?

Sau khi iOS 16 phát hành bản public beta đầu tiên, người dùng iPhone có dịp để trải nghiệm những cập nhật mới của memoji.

Đang cập nhật dữ liệu !