Metfone

Cập nhập tin tức Metfone

Metfone chuyển đổi số mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Trong những năm tới, Metfone có dự định chuyển dịch cung cấp dịch vụ ra các lĩnh vực mới như Thương mại điện tử và Logistic, Giao thông thông minh, Y tế, giáo dục thông minh, Du lịch số, Game/Esport, Xổ số điện tử, Truyền hình trả tiền (OTT TV)...

Đang cập nhật dữ liệu !