Microsoft Paint 3D

Cập nhập tin tức Microsoft Paint 3D

Bằng cách khai tử Paint trên Windows 10, Microsoft đang áp dụng đúng chiêu bài Google dùng cách đây 3 năm

Tuy nhiên bước đi này có thành công hay không thì chúng ta cần chờ xem đã.

Đang cập nhật dữ liệu !