Mỉcrosoft

Cập nhập tin tức Mỉcrosoft

Microsoft lưu trữ thành công bộ phim Superman vào một miếng kính, mở ra cánh cửa tương lai cho ngành bảo quản dữ liệu

CEO của Microsoft, Satya Nadella, cầm trên tay tương lai của ngành công nghiệp lưu trữ.

Đang cập nhật dữ liệu !