Minh Giáo Lệnh

Cập nhập tin tức Minh Giáo Lệnh

Võ Lâm Truyền Kỳ II ban bố Minh Giáo Lệnh hiệu triệu người chơi

(GameSao.vn) - Minh Giáo chuẩn bị ra mắt tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, cần người tài giỏi ra giúp sức. Minh Giáo Lệnh được ban khắp toàn cõi giang hồ, sở hữu lệnh bài này trong tay thì con đường lên đỉnh Quang Minh sẽ đỡ phần chông gai khó nhọc.

Đang cập nhật dữ liệu !