M&M

Cập nhập tin tức M&M

Truyện Tấm Cám sẽ có kết thúc khác nếu có chiếc máy này

Chiếc máy đặc biệt tự động lựa chọn và phân tách các viên kẹo màu được trộn chung ra theo từng màu riêng biệt, nói cách khác đây là chiếc “máy lựa đậu” siêu nhỏ gọn.

Đang cập nhật dữ liệu !