mobile day

Cập nhập tin tức mobile day

Tìm hiểu về các giải pháp ứng dụng Mobile vào doanh nghiệp tại Đà Nẵng

(GameSao) - Di động đã trở thành thiết bị đồng hành và kết dính trong con người chúng ta. Và đương nhiên, thương mại điện tử cũng không nằm ngoài sự kết dính ấy. Đó cũng là lý do mà sau hai lần diễn ra thành công tại Hà Nội và TP.HCM, Mobile Day sẽ hoàn tất chặng cuối cùng của mình tại Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Đang cập nhật dữ liệu !