Modem 5G

Cập nhập tin tức Modem 5G

Tham vọng mới của Apple

Apple có kế hoạch tự phát triển modem 5G cho thiết bị di động, linh kiện phức tạp hơn chip xử lý A và M.

Đang cập nhật dữ liệu !