modern warfare

Cập nhập tin tức modern warfare

Call of Duty: Advanced Warfare chưa ra đã tính vắt sữa

Khi viết kịch bản cho Call of Duty: Advanced Warfare, Sledgehammer Games đã tính tới chuyện phát triển hậu bản tiếp theo.

Đang cập nhật dữ liệu !