mua sắm công

Cập nhập tin tức mua sắm công

Sản phẩm, dịch vụ CNTT nào được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm bằng ngân sách nhà nước?

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Đang cập nhật dữ liệu !