Gia Lai: Chỉ tiêu biên chế, cân đối chi ngân sách năm 2019 như thế nào?

ictnews Ở Gia Lai, chỉ tiêu trong năm 2019 mới ban hành của cả tỉnh là 28.195 người, gồm: 26.733 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 331 người so với chỉ tiêu giao đến nay), 1.462 hợp đồng lao động (giảm 38 người so với chỉ tiêu giao đến nay).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019.

Theo Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, chỉ tiêu trong năm 2019 của cả tỉnh là 28.195 người, gồm: 26.733 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 331 người so với chỉ tiêu giao đến nay), 1.462 hợp đồng lao động (giảm 38 người so với chỉ tiêu giao đến nay).

Đối với cấp tỉnh ở Gia Lai có 8.481 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 41 người), 593 hợp đồng lao động (giảm 15 người). Đối với cấp huyện, có 18.252 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 290 người), 869 hợp đồng lao động (giảm 23 người).

Ở Gia Lai, chỉ tiêu trong năm 2019 mới ban hành của cả tỉnh là 28.195 người, gồm: 26.733 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp (giảm 331 người so với chỉ tiêu giao đến nay), 1.462 hợp đồng lao động (giảm 38 người so với chỉ tiêu giao đến nay). Ảnh minh họa, nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng viên chức trong phạm vi số lượng được UBND tỉnh giao, phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm đã được phê duyệt; bố trí và ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình quy định; tự cân đối biên chế cho nhiệm vụ mới phát sinh.

 

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

 
List comment
 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123