nạn đói

Cập nhập tin tức nạn đói

Elon Musk sẵn sàng bán cổ phiếu Tesla để làm từ thiện

Elon Musk cho biết sẵn sàng bán cổ phiếu Tesla để quyên góp, nếu lãnh đạo Liên Hợp Quốc chứng minh phần nhỏ tài sản của ông có thể giúp giải quyết nạn đói trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !