nâng cấp Summoner's Rift

Cập nhập tin tức nâng cấp Summoner's Rift

[LMHT] Summoner’s Rift giờ khác xưa thế nào?

(GameSao.vn) – Sau hai lần “tút tát” lại toàn bộ, Summoner’s Rift đã khác xưa rất nhiều.

Đang cập nhật dữ liệu !