nền tảng công dân số

Cập nhập tin tức nền tảng công dân số

Đà Nẵng: Nền tảng công dân số My Portal được bảo mật theo quy định của Bộ TT&TT

Nền tảng công dân số My Portal được xây dựng nhằm cung cấp cho các công dân của thành phố Đà Nẵng một cổng thông tin để lưu trữ dữ liệu và được kết nối sử dụng dữ liệu đã có khi thực hiện các dịch vụ do cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cung cấp.

Đang cập nhật dữ liệu !