nền tảng tích hợp

Cập nhập tin tức nền tảng tích hợp

Cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số

EVN đã triển khai kết nối hệ sinh thái của mình với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia của Bộ TT&TT để cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số.

Đang cập nhật dữ liệu !