nền tảng tuyển dụng

Cập nhập tin tức nền tảng tuyển dụng

Xu hướng tuyển dụng qua livestream tại Trung Quốc

Các nền tảng livestream Trung Quốc nổi lên như một kênh mới để nhà tuyển dụng gặp gỡ các ứng viên tiềm năng.

 

Đang cập nhật dữ liệu !