new game mode LoL

Cập nhập tin tức new game mode LoL

LMHT: Đổ Bộ - chế độ chơi PvE mới toanh

(GameSao.vn) – Kéo theo đó là một loạt những bản đồ mới lần đầu tiên xuất hiện trong LMHT!

Đang cập nhật dữ liệu !