Nextfarm

Cập nhập tin tức Nextfarm

Nông nghiệp thông minh phải dự báo được sản lượng nông sản

Ông Trần Quang Cường, CEO Nextfarm cho biết, nông nghiệp thông minh nếu giải được bài toán dự báo sản lượng sẽ giúp cho người nông dân rất nhiều, tránh chuyện phải giải cứu nông sản như hiện nay.

Đang cập nhật dữ liệu !