ngành bán lẻ

Cập nhập tin tức ngành bán lẻ

Chuyển đổi số ngành bán lẻ - Giải pháp khôi phục hậu Covid-19

Tại hội thảo trực tuyến “Digital Retail Platform x FPT Cloud: Bộ đôi giải pháp chuyển đổi số mạnh mẽ cho ngành bán lẻ”, gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia FPT Software và FPT Smart Cloud đưa ra giải pháp chuyển đổi số của ngành bán lẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !