ngành ICT

Cập nhập tin tức ngành ICT

Taiwan Excellence giới thiệu giải pháp và công nghệ thông minh ngành ICT 2022

Nhiều giải pháp đột phá trong lĩnh vực điện toán công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, thực tế mở rộng (XR)... đã được giới thiệu tại hội thảo Công nghệ và Giải pháp Thông minh ngành ICT tổ chức ngày 14/4.

Đang cập nhật dữ liệu !