ngành thực phẩm đồ uống

Cập nhập tin tức ngành thực phẩm đồ uống

Sản xuất thông minh - tương lai của doanh nghiệp F&B

Sản xuất thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường theo tiêu chuẩn quốc tế, đứng vững trong cuộc canh tranh khốc liệt là mục tiêu của các doanh nghiệp thực phẩm và giải khát (F&B).

Đang cập nhật dữ liệu !