Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Cập nhập tin tức Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tăng cường quan hệ giữa Bộ TT&TT với cơ quan báo chí

Nhân ngày báo chí cách mạng VN, Bộ trưởng TT&TT mong muốn mối quan hệ giữa Bộ và các đơn vị báo chí ngày càng tốt đẹp và bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !