nghị quyết 36a

Cập nhập tin tức nghị quyết 36a

"Ưu tiên những dịch vụ dân cần để cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4"

Những dịch vụ công trực tuyến được lựa chọn để cung cấp ở mức độ 3 trong năm 2016 theo Nghị quyết 36a phải là những dịch vụ mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

Đang cập nhật dữ liệu !