nghiên cứu thị trường

Cập nhập tin tức nghiên cứu thị trường

Tiềm năng dành cho các start-up SaaS

SaaS (Software as a Service) là một mô hình giải pháp dịch vụ phần mềm có tiềm năng lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

Đang cập nhật dữ liệu !